0
0,00 €
 x 

Carret buit

ADAPTA ELS TEUS PLÀNOLS A la UNE 23.032

La nova norma UNEIX 23.032 incorpora tots els elements necessaris per a la realització dels “Plànols d'Evacuació” i la seva interpretació per l'usuari de l'edifici, ja que fins ara, aquesta norma només recollia els símbols a utilitzar en els plànols de projecte.
Aquests són els continguts mínims que ha de tenir un plànol d'evacuació.
• Encapçalament normalitzat incloent les paraules “PLÀNOL D'EVACUACIÓ”.
• PLANTA ACTUALITZADA I ORIENTADA A la POSICIÓ DE LECTURA DE L'OCUPANT.
• Punt “VOSTÈ ÉS AQUÍ”
• Recorreguts d'evacuació: principals, secundaris i accessibles.
• Sortides de planta i edifici amb el nom de la via si aquestes desemboquen a l'exterior.
• Escales i ascensors d'emergència.
• Mitjans manuals de protecció contra incendis.
• Zones de refugi i punts de reunió.
• Instruccions d'actuació en cas d'emergència. (Mínim en castellà i anglès )
• Llegenda de la simbologia emprada en el pla. (Mínim en castellà i anglès )
• Plànol de situació quan l'escala de l'edifici no permeti mostrar la totalitat de la planta en un sol plànol. Contindrà el punt de reunió.
• Número de planta o denominació de l'àrea representada en el plànol.
• Empresa que ha realitzat el plànol, amb data de realització del plànol i número de revisió.


Per a la realització dels plànols serà necessari aportar el plànol en format Autocad o traçat, amb les rutes i mitjans manuals d'extinció. Es poden donar 3 casos:

Cas 1: El dibuix és el plànol tal com es vol imprimir. Import: Sense cost adicional.
Cas 2: Es requereixen adaptacions del pla als requisits de la nova norma (grandàries, pictograma, textos….). Import: + 25€
Cas 3: És necessari crear el dibuix del plànol en Autocad. Import: Sota pressupost.

Consulta descomptes per quantitat.

Resultats 1 - 2 de 2

Plànols d'evacuació

planol
  • Quantitat

Plànols d'evacuació en alumini

50,78 €
41,97 €
Quantitat
planol
  • Quantitat

Plànols d'evacuació en PVC

44,59 €
36,85 €
Quantitat

Contacte i suport

RÈTOLS i METALLS DAUNIS S.L.
CIF: B-61525457
Adreça: Sant Pere, 8
08201 SABADELL
BARCELONA
Tel: 937 256 975
Correu electrònic: rdonline@retolsdaunis.cat

Tipus de pagaments acceptats

paypal logos tarjetes

enviament